Soulce blog

Wholly Awakening

Op zondagmiddag 26 oktober 2014 legt Dr. Johan Oldenkamp in ‘Mestrééch’ de essentie uit van deze Wholly Awakening. Via het fysieke ontwaken maken we het lichaam wakker. Via het spirituele ontwaken maken we de Ziel wakker. En via Geheel Ontwaken maken we uiteindelijk ook de Geest wakker. Pas daarna kunnen we spreken van de drie-eenheid van Lichaam, Ziel en Geest.
Velen praten over ziel en geest, zonder wetenschappelijk te begrijpen wat beide nu echt zijn. Na jarenlang onderzoek te hebben gedaan, begrijpt Johan Oldenkamp inmiddels wel hoe het allemaal zit. Om dat uit te kunnen leggen heeft hij ‘Wholly Science’ ontwikkeld. Wholly Science is de allesomvattende wetenschap van het geheel. Dit geheel omvat zowel onze fysieke realiteit (beneden), als de metafysieke realiteit (boven). Wholly Science is niet moeilijk te begrijpen voor mensen met een open mind. Wie echter angstvallig vast wil blijven houden aan de oude dogma’s, die zal daar via Wholly Science onvermijdelijk mee worden geconfronteerd.
Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt, Weert 13, 6222 PG Maastricht, tel. 043-3690200, Vaeshartelt.nl
De ruimte heet Soulce en is op de eerste verdieping van “de Witte Schuur”, links van het hoofdgebouw. Vanaf de parkeerplaats is het het meest rechts gelegen gebouw.
Programma
o       12:00 uur tot 12:30 uur: zaal open en inloop
o       12:30 uur tot 14:00 uur: Geheel Ontwaken, deel 1
o       14:00 uur tot 14:30 uur: pauze met koffie en thee
o       14:30 uur tot 16:00 uur: Geheel Ontwaken, deel 2
o       16:00 uur tot 17:00 uur: napraten en uitloop
Spreker Dr. Johan Oldenkamp:
De lezing wordt gegeven door Dr. Johan Oldenkamp, grondlegger van Wholly Science. Johan is auteur van 30 boeken (voornamelijk over Wholly Science). Zijn meertalige website is Pateo.nl. Johan staat erom bekend de meest ingewikkelde zaken op een opvallend eenvoudige manier te kunnen uitleggen. Hij is namelijk gedreven om zaken tot op het bot te willen begrijpen.
Deelname bijdrage:
Het entreegeld bedraagt € 10,00 per persoon, à contant aan de deur te voldoen.
Aanmelden:
Aanmelden via: maastricht@pateo.nl. Kom je met meerdere personen, geef dan graag ook even de andere namen en e-mailadressen door.
Boeken
Rondom deze presentatie kunnen de volgende boeken worden gekocht:
Wakkere Wetenschap; De illusie van materie voorbij’ (tweede druk: € 16,-)
Understanding God; The Wholly Science Handbook’ (tweede druk: € 17,-)

Reacties